Tábor 2020 - Fortnite: kapitola 2

3.7. - DEN ŠESTÝ

PAŠERÁCI A TURNAJE

Do dnešního dne jsme se probudili s očekáváním, co se bude dít. A po ranním nástupu jsme se to hned dozvěděli. Přesunuli jsme se do blízkého lesa, kde se na cestě rozprostřeli praktikanti s vedoucími a my jsme mezi nimi měli probíhat s životy v podobě papírků. Pokud nás někdo chytil, museli jsme mu život odevzdat a vrátit se do místa, kde jsme si vzali nový. A když jsme byli šikovní a nikdo nás nepolapil, proběhli jsme k vedoucímu, kam jsme hodili život do kšiltovky oddílové barvy. Hráli jsme do doby, než došly všechny životy, a pak se počítalo, který oddíl přenesl životů přenesl.

Po odpočinku během poledního klidu jsme si dali svačinu a přesunuli se na hřiště, kde jsme začali po trénování hrát turnaje. Utkali se tak první oddíly v přehazce a fotbale a kdo zrovna nehrál, tak alespoň fandil. Některé zápasy byly dost vyrovnané a šlo o poslední body nebo minuty, které pak rozhodovaly.

Večer se pak otevřel krámek, kde jsme si koupili, na co jsme měli chuť a pak jsme se sešli na večerním nástupu. Tam nám bylo představen nový prvek – kolo štěstí, ale v našem případě spíše neštěstí. Jako každý rok během tábora ztrácíme různé věci – oblečení, mýdla ze sprch, boty, kšiltovky. Každý rok se pak na večerním nástupu vyhlašovaly ztráty a nálezy a majitelé ztracených věcí pak okolo tábora běhali kolečko. Letos jsme ale svým štěstím strůjci. Pokud nalezená věc patří nám, zatočíme si na kole štěstí, kde nám padne nějaký úkol. Například udělat 10 dřepů, zazpívat písničku nebo zatancovat Fortnite taneček. Jedno pole je také nazvané Double a v tomto případě točíme znovu, jenže úkol je pak dvojnásobný, a jedno je nazvané Volno a v tomto případě nám úkol odpadá a nemusíme dělat nic. Každý, kdo tedy něco ztratil si pak vytočil svůj úkol, a po posledním točení jsme si šli vzít ručníky a mýdla a šli jsme se koupat. Pak už ale nadešel čas večerky, takže jsme se zachumlali do spacáků a odebrali jsme se k zaslouženému spánku.

2.7. - DEN PÁTÝ

ÚPRK PŘED BOUŘÍ A PEXESO

Pátý den na táboře nám začal opět sluníčkem. K snídani jsme měli koblihy a po jídle jsme se seřadili u po oddílech na nástupu, kde nám bylo vysvětleno, že se okolo nás stahují mračna elektrické bouře a že jediný způsob, jak bouři uniknout, je běžet na okraj zóny pro potřebné věci. Každý předmět byl ale umístěný na jiné vzdálenosti, takže bylo třeba si dopředu dobře rozmyslet, kdo kam poběží, abychom byli jako první zpět se všemi potřebami. Jak pak naši průzkumníci zjistili, předmětů bylo celkem 12, takže někteří museli běžet víckrát, ale díky dobré strategii to pěkně vyšlo. Když doběhl poslední oddíl, měli jsme chvíli volno před svačinou, po které jsme ještě trénovali na turnaje.

Po obědě jsme se těšili na polední klid, který jsme si díky dopolední hře náležitě užili. Odpoledne bohužel ale začalo pršet, a tak jsme byli nuceni hrát odpolední etapu po střechou. Naším úkolem bylo po jednom běhat ke stolu s pexesem, kde byly postavičky z Fortnite a museli jsme nacházet správné dvojice. Jak jsme ale rychle zjistili, nebylo to vůbec jednoduché, protože když hraje jedno pexeso společně 13 lidí, musí fungovat jako jeden a komunikace tak někdy vázla. Finále ovšem bylo velmi dramatické, kdy se poslední 2 oddíly předháněly, kdo najde poslední 2 dvojice. Nakonec ale jeden oddíl dvojici odhalil, a tak byl nalezen i poražený.

Protože bylo ale večer chladno, rozhodli jsme se zůstat v teple, proto praktikanti přinesli do jídelny repráky, barevná světla a dali stoly na kraje, abychom měli prostor pro taneční parket. Pak už jsme se za zvuků hudby pustili do tancování a protancovali jsme celý večer.

1.7. - DEN ČTVRTÝ

JAZYKOLAMY A TÁBORÁK

Dnešní den se opět vyvedl. Hned od rána nám svítilo sluníčko a bylo teplo, takže se i příjemněji vstávalo. Po rozcvičce a snídani jsme se pustili do dopolední hry. Každý v oddíle dostal nějaký obrázek, který si připnul na záda a po odstartování jsme měli získat obrázek od ostatních. Pokud jsme obrázek odhalili, sdělili jsme majiteli, co za obrázek má a on nám pak sdělil číslo. S těmito informacemi jsme potom běželi za svým praktikantem, který měl seznam všech obrázků, a pokud tam nalezený obrázek s číslem chyběl, políčko odškrtl. Kdo pak našel a získal všechny obrázky, vyhrál. Zajímává pak byla strategie některých oddílů, kteří si třeba sedli zády ke stromu nebo se semkli, aby nikdo na jejich záda neviděl. Nebylo jim to ale nic platné, protože obrázky pak nakonec našli všechny oddíly.

Po takto náročné hře přišel oběd a polední klid vhod. Volný čas jsme trávili většinou odpočinkem ve stínů pokojů, stanů nebo stromů. Po dostatečném odpočinku nám byla představena odpolední hra. Do tábora se nám totiž dostali vetřelci (v podobě vedoucích a praktikantů) a jediný způsob, jak je vystrnadil, bylo jim říci správný jazykolam a jejich jméno. Bohužel jsme dopředu nevěděli, který jazykolam komu patří, a tak jsme museli nejprve všechny vetřelce oběhnout, abychom se trefili. Nejvíce nám pak dal zabrat jazykolam „Na otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog.“

Jako večerní program jsme se přesunuli k táboráku, kde jsme si mohli opéct buřta nebo topinku a zazpívat s kytarou nějaké písničky. Pak ale přišla nečekaná bouřka, a tak jsme byli nuceni táborák ukončit a přesunout se po hygieně do postelí a zachumlali jsme se do spacáků, protože zítra nás zase čeká nový den plný her a dobrodružství.

30.6. - DEN TŘETÍ

ABECEDA A ZAHRADA TICHA

Třetí den byl konečně plný sluníčka. Ráno jsme po snídani začali další hru do celotáborovky s názvem Abeceda. Naším úkolem bylo rozdělit se v oddílech na 2 skupinky a v každé jsme si rozdělili 6 čísel. Následně pak vedoucí vybírali náhodně barevnou hrací kostku, kterou házeli a volili tak číslo, a dál pak zvolali, které se má hledat písmenko. Potom každý ze skupinky se svým číslem vyběhl podle toho, jaké číslo padlo a utíkal na hřiště, kde byly náhodně rozmístěná písmenka. Tam jsme museli v časovém termínu najít správné písmeno a běželi jsme zpátky. Takto jsme postupně sbírali písmenka po jednom, až jsme jich měli velkou zásobu. Po skončení jsme se s oddílem někam schovali, aby on nás ostatní nemohli opisovat, a z nalezených písmen jsme vymýšleli co nejvíce slov, která nás napadla. Čím delší slovo, tím více bodů. Po sepsání všeho, co jsme vymysleli, jsme se přesunuli na oběd.

Po poledním klidu se otevřel krámek. V krámku si můžeme koupit nějaké ty sladkosti a dobrůtky, takže jsme si nakoupili, co jsme chtěli. Odpoledne jsme se pak sešli s našimi praktikanty a dávali jsme dohromady týmy na přehazku a fotbal. Následně jsme začali trénovat na turnaje. Zkoušeli jsme různé sestavy a taktiky, takže jsme si vyzkoušeli, jak se nám bude hrát.

Jako večerní program jsme si zahráli první Zahradu ticha. První, protože se tato hra bude hrát ještě několikrát, jelikož Zahrada se hraje pro získávání osobních bodů sbíráním zlatých mincí. Podle toho, jak jsme se v denní etapě umístili, budeme do Zahrady chodit – kdo se umístil poslední, půjde do zahrady první, protože bude moci získat nejméně bodů, a kdo skončil jako první, půjde poslední, jelikož bude mít výhodu, že najde nějaké nenalezené mince od předchozích oddílů. Postupně jsme se tedy v Zahradě vystřídali a nasbírali jsme si nějaké body navíc. Pak jsme pokračovali v tréninkách na turnaje a po druhé večeři jsme se opět postupně začali připravovat na večerku, abychom byli odpočatí na další den.

29.6. - DEN DRUHÝ

POKŘIKY A PÍSNIČKY

Druhý den jsme zahájili odloženým budíčkem, protože jsme se probudili do deštivého dne. Po osobní hygieně a snídani jsme se sešli v jídelně, kde jsme se pustili do vytváření pokřiků. To nám zabralo většinu dopoledne, protože pokřik musí být úderný a originální. Za chvíli byl tak čas na oběd, po kterém následoval polední klid. Mohli jsme se tedy navštěvovat u kamarádů na pokojích a hrát různé deskové hry, nebo jsme si sami četli nebo jen odpočívali.

Po skončení klidu začal odpolední program, ale protože stále pršelo, program probíhal opět v jídelně. Hráli jsme hru písničky – vedoucí nám pouštěli různé písničky a my museli hádat, kdo je interpretem, jak se písnička jmenuje a případně, v jakém filmu, seriálu nebo reklamě se písnička nachází. Každá správná odpověď znamenala bod, takže jsme se všichni soustředili, abychom měli bodů co nejvíce. Začal totiž boj o celotáborovou hru, na jejímž konci nás čeká poklad a čím lepší umístění, tím je poklad větší.

Po přehrání poslední písničky se pomalu chýlil čas k večeři, a protože během ní přestalo konečně pršet a vysvitlo sluníčko, mohli jsme opět prohánět míče na hřištích nebo si hrát venku. Pak už se ale začalo smrákat, což znamenalo jen jediné – vysprchovat se a postupně se začít připravovat na večerku. Doufejme, že příští den už tak deštivý nebude a budeme konečně moci hrát i venku.

28.6. - DEN PRVNÍ

PŘÍJEZD

Rok se s rokem sešel, jsou tu zase prázdniny a sezóna letních táborů. Letošní tábor se pořádá nedaleko Ledče nad Sázavou, v malebné zátoce Slunečná. Kvůli neobvyklému prvnímu turnusu letos prázdniny začaly už v červnu, a proto jsme na tábor vyrazili už v neděli, 28.6. Bohužel je letošní rok poznamenaný černým flíčkem v podobně virové pandemie Covid-19, takže nás na tábor odvezli naši rodičové. Mezi 4 a 6 hodinou odpolední jsme se tedy postupně začali sjíždět v táboře, kde jsme byli předáni do rukou vedoucích a tábor pro nás začal.

Hned na začátek jsme měli úvodní nástup, kde jsme se dozvěděli nejdůležitější informace – kde jsou záchody, kde jsou sprchy, kam máme jít, když nám bude špatně a kam budeme chodit na jídlo. Pak jsme se postupně začali přesouvat do pokojů a začalo stěhování. Každý si našel nějaké kamarády nebo kamarádky, se kterými jsme chtěli bydlet, vytvořili jsme skupinky a mohli jsme začít vybalovat a povlékat postele.

Za chvíli už jsme ale byli svoláváni na večeři, po které jsme měli další nástup a po něm jsme se začali rozdělovat do oddílů. Na hřišti měl každý papírek se jménem, který si musel najít a z druhé strany byl název země, do které budeme patřit. Pak už jen někde v táboře stačilo najít tu správnou vlajku a přiřadit se ke svému oddílu. Oddílu je dohromady 6 – Zelení, Modří, Červení, Černí, Žlutí a Oranžoví. Zelení jsou pak …, Modří jsou Francie, Červení Itálie, Černí Portugalsko, Žlutí Španělsko a Oranžoví Nizozemí.

Po rozřazení jsme se sešli s našimi praktikanty a oddílovým vedoucím a měli jsme čas na seznámení. Pak jsme měli chvíli osobní volno, který každý trávil, jak chtěl. Někdo se pustil do objevování areálu, jiný se pustil do fotbalu nebo ping-pongu. Čas ale utíká rychle, a tak byl čas na večerku. Po večerní hygieně jsme se tedy přesunuli do postelí a čekala nás první noc letních prázdnin.

TOPlist