TÁBOR 2018 - ÚŽASŇÁKOVI

27.7. - DEN TŘINÁCTÝ

OLYMPIÁDA A POKLAD

A je to tu. Poslední den tábora je před námi. Po snídani jsme chvilku počkali, než se připraví dopolední hra. Po táboře bylo rozmístěno celkem 10 stanovišť a na každém se dělaly jiné aktivity - hod na koš, zatloukání hřebíku, skoky přes švihadlo nebo hody láhví. Za každé vyhrané se dalo získat až 5 bodů. Kdo pak obešel všechna stanoviště, odevzdal svou kartu s body vedoucím a ti pak spočítali body. Za prvních 10 nejlepších pak byla sladká odměna a diplom.

Po obědě nás čekal poslední polední klid. Během něj se začal uklízet tábor, protože večer se odvážely táborové věci. Po uklizení nás čekalo finále celotáborové hry. Bylo vyhlášení pořadí. Na pátém místě se umístili červení, na čtvrtém místě zelení, třetí místo obsadili černí, druzí byli žlutí a první zlaté místo získali modří. Po vyhlášení jsme se přesunuli k lesu, kde nás čekal ještě poslední úkol. Za umístění v jednotlivých hrách jsme si totiž vybírali výbavu, abychom mohli zneškodnit posledního padoucha. Sečetli jsme si tedy hodnoty na výbavě a výsledky porovnaly s padouchem. Kdo měl vyšší čísla, porazil ho a mohl se vydat pro poklad. Kdo ne, musel počkat až na konec, když ho porazí všichni ostatní. Poklady pro každý oddíl pak byly rozmístěny po lese a byly schované, takže jsme museli chvíli hledat. Po nalezení jsme se vrátili do tábora a poklad jsme si spravedlivě rozdělili.

Večer nás už pak čekala jen závěrečná diskotéka, takže jsme rychle naskákali do sprch, abychom pěkně voněli a pak jsme se přesunuli na taneční parket, kde jsme tancovali až do prodloužené večerky. Večer jsme ještě stihli zahlédnout zatmění měsíce a tím byl tábor pro rok 2018 uzavřen. Zítra nás čeká už jen balení a cesta domů.

26.7. - DEN DVANÁCTÝ

ORIENŤÁK

Předposlední den jsme zahájili tak, že jsme po snídani opustili tábor, aby po něm mohly být ukryty šifry. Po chvilce jsme se do něj vrátili a začali hledat. Když jsme nějakou šifru našli, museli jsme ji vyluštit a tím jsme získali jméno vedoucího a heslo. Pokud jsme daného vedoucího našli a řekli mu heslo, dal nám za to kousek mapy. Celkem bylo 6 kousků, které jsme pak složili do jedné. Na mapě byl tábor a okolí. Některým oddílům zabralo hledání a luštění celé dopoledne a někteří pokračovali i během poledního klidu.

Odpoledne jsme pak využili složenou mapu, protože nás čekal orientační běh. Počasí se trochu umoudřilo, bylo pod mrakem, takže nebylo takové vedro. Orienťák vedl přes okolní vesnice. V každé bylo nějaké určené místo, které jsme museli najít, a u něj pak v plechovce byl sešit s otázkami. Na ně jsme odpověděli a podepsali jsme se, jako důkaz, že jsme na stanovišti byli. Zároveň jsme se v sešitu dozvěděli, kam máme jít dál. Pomocí mapy jsme si tedy našli cestu a vyrazili. Občas se nám ale stalo, že jsme si cestu určili špatně a buď jsme zabloudili a museli se vracet, nebo jsme šli zbytečně dlouhou oklikou. Časy příchodů oddílů byly tedy různé – od 2,5 hodin až po necelé 4 hodiny. Po cestě byla ale občerstvovací stanice a také jsme měli další vodu s sebou. Po příchodu do tábora jsme si rovnou vlezli do bazénů, abychom se ochladili a šli rovnou na večeři.

Protože jsme někteří dorazili později, večerní program vlastně ani nebyl, protože jsme odpočívali. Kdo unavený nebyl, půjčil si ale nějaké sportovní náčiní a mohl si zahrát nějaké hry. Pak jsme jen na nástupu zjistili pořadí výsledků a pomalu se uchylovali do chatiček ke spánku. Zítra nás totiž čeká poslední finálový den a odpoledne si půjdeme pro poklad!

25.7. - DEN JEDENÁCTÝ

KÁMEN - NŮŽKY - PAPÍR

Dnešní snídaně byla trochu jiná. Ráno nebyla totiž rozcvička a místo ní jsme si zahráli hru. Seřadili jsme se na začátek vymezené plochy a na odstartování jsme vyběhli. Na zemi totiž byly rozházené kartičky s různým jídlem – pečivo, máslo, nutela, marmeláda, ale i třeba čokoládové kuličky a mléko. A my jsme si měli najít takovou kombinaci, která by nám k snídani vyhovovala. Pak jsme jen u okénka předložili, co jsme našli, a to jsme dostali.

Dopoledne jsme se pustili do další hry, dřív, než se udělá vedro. Ve hře se proti sobě vždy utkaly 2 oddíly. Každý si stoupl na jeden konec tratě. Potom proti sobě vždy skákal 1 člen z každého týmu snožmo. V místě, kde se potkali, si zahráli kámen – nůžky – papír. Kdo pak vyhrál, pokračoval ve skákání dál. Poražený se vrátil za začátek a začal skákat další v pořadí. Pokud někdo z oddílů překročil hranici na druhé straně, získal bod. Takto se hrálo do zisku 5 bodů.

Díky této hře nám pořádně vyhládlo, takže jsme se s chutí pustili do oběda. Pak nám přišel vhod odpočinek během poledního klidu. Odpoledne jsme měli nástup, kde nám byla vysvětlena další hra. Začali jsme hrát tichou poštu. Háček byl v tom, že jsme slova přenášeli po celém táboře. Na začátku jsme si na kartičce našli slovo s číslem. Slovo jsme si zapamatovali, číslo jsme si odnesli s sebou. Pak jsme běželi na další stanoviště, kde na nás čekal kamarád. Tomu jsme pošeptali slovo a postavili se na stanoviště místo něj. Kamarád pak pokračoval dál, na další stanoviště. Na konci tratě pak čekal zapisovač, který přenesená slova zapisoval. Když jsme tímto způsobem přenesli všech 39 slov, svolali jsme si oddíl a dali jsme se do skládání. Kdo měl vyřešenou tajenku jako první, vyhrál.

V tajence byl ale zapsaný úkol, že máme po večeři uklidit celý tábor. Leželo v něm totiž spousta odpadků a taky jsme měli veliký nepořádek v chatičkách, takže večerní program byl úklid tábora. Byli jsme ale šikovní a tábor se nám povedlo vyčistit do posledního papírku. Pak jsme se ale přesunuli do sprch a šli jsme spát, protože se nachýlila večerka. A zítra nás čeká předfinálový den, kdy můžeme získat jedny z posledních bodů.

24.7. - DEN DESÁTÝ

KOUPÁNÍ A BEACH PARTY

Od dnešního rána bylo jasné, že bude horké počasí. Rozhodli jsme se proto dopoledne vyrazit na koupaliště do vedlejší vesničky. Cesta byla převážně z kopce, takže se nám šlo dobře. Po chvilce jsme došli do Bradlecké Lhoty, což je krásně upravená vesnička, skrz kterou teče potůček. Šli jsme tedy proti proudu a po pár desítkách metrů jsme došli ke koupališti. To je veřejně přístupné a přírodní. Takže jsme se převlékli do plavek a za asistence vedoucích jsme se šli koupat. Voda byla příjemná, osvěžující. Po chvíli jsme ale vylezli a šli se ohřát na sluníčko. Někteří jsme si vzali i karty, takže jsme trávili čas, jak jsme chtěli. Až jsme oschli a ohřáli se dostatečně, skočili jsme si ještě před odchodem do vody. Pak už jsme ale vyrazili zpátky do tábora stejnou cestou.

Odpoledne jsme hráli hru proti praktikantům. Do ohraničené oblasti se rozházely žetony různých barev, které znamenaly různé hodnoty. Uvnitř tohoto kruhu pak stáli praktikanti. Každý z nás pak dostal 2 životy a po odstartování jsme běhali do kruhu, sbírali žetony a snažili se vyhýbat praktikantům. Pokud nás chytili, museli jsme odevzdat 1 život a odejít mimo kruh. Pak jsme se mohli vrátit zpátky. Hráli jsme, dokud i poslední nepřišel o život. Následně jsme se pak přesunuli do bazénů, protože nám bylo opět teplo.

Jako večerní program jsme měli beach party spojenou s Železnice má talent. Kdo chtěl, mohl se napsat na listinu účastníků, buď jednotlivec nebo skupina. Poté jsme postupně předcházeli před 4člennou porotu, kteří rozhodovali, jestli postoupíme do dalšího kola. Představení byla různá – tančil se balet, zpívalo se, hrály se scénky, nebo se předváděl parkur. Následně pak všichni diváci hlasovali pomocí žetonů svého favorita a ten, který měl žetonů nejvíc, vyhrál. Po vyhlášení soutěže pak pokračovala „after party“ na hřišti pro beach volejbal. Pustila se tedy hudba, začaly se nalévat drinky (nealko, ze šťávy 😊) a tančilo se až do večerky. Pak už jsme se ale opět šli přesunout do postele pro odpočinek na další den.

23.7. - DEN DEVÁTÝ

HONBA ZA ŠIFRAMI

Dnes ráno jsme měli po snídani vyhlášení výsledků her z minulého dne. Za hru hřebík jsme dostali sladkou odměnu, za hru do celotáborové hry zase důležité body. Potom jsme se pustili do dopolední hry. Vydali jsme se do lesa, kde jsme se seřadili do oddílů. Poté jsme se rozdělili do skupinek, ve kterých jsme si přidělili různé typy útoků podle elementů. V lese pak byli rozmístění nejrůznější padouši a u nich bylo třeba si zjistit, jaké typy útoků jsou třeba na jejich poražení. Pak jsme museli přiběhnout ke svému vedoucímu v takovém složení, abychom měli odpovídající útoky, nahlásit mu jméno padoucha a vedoucí pak zkontroloval, že jsme složení správně. Kdo takto porazil všechny padouchy jako první, vyhrál. Důležitá jsou ale i ostatní umístění, protože jde o body.

Odpolední hru jsme pak měli v táboře. Na určité ploše byly rozmístěny kartičky, které měly vždy 2 symboly a nějaký kousek šifry – morseovka, číslice apod. Bylo třeba si tedy zapamatovat tyto symboly a pak přiběhnout k zapisovači, který měl u sebe tabulku. Řádky a sloupce byly označeny právě různými znaky z kartiček a tím šly určit souřadnice. Do daného místa pak bylo třeba zapsat zapamatovanou šifru. Po vyplnění jsme tak získali zašifrovaný text, který bylo třeba rozluštit. Hodnotila se pak rychlost vyluštění a počet správně zapsaných kartiček. Celý den bylo ale velké teplo, takže jsme si po hře vlezli ještě do bazénu.

Po večeři jsme se vypravili do lesa pro dřevo. Večer nás totiž čekal táborák. Nasbírali jsme tedy dostatek množství a také nějaké dlouhé pruty na opékání buřtů. Pak jsme dřevo naporcovali, připravili zátop a potom už stačilo jen škrtnout zápalkou. Po chvilce jsme si napíchali buřty a dali jsme se do opékání. K jídlu jsme si i pustili nějaké táborové písničky a měli jsme se fajn. Pak už ale bylo třeba jít zase spát, abychom byli připravení na další den.

22.7. - DEN OSMÝ

PAŠERÁCI A PADOUŠI

Po včerejší bojovce jsme měli prodloužený budíček, takže jsme si mohli lépe odpočinout. Navíc je neděle a tím pádem nebyla ani rozcvička. Po probuzení jsme se tedy šli nasnídat a pak jsme se šli převléknout na dopolední hru. Po chvíli jsme se přesunuli do lesa, kde jsme se pustili do hry Pašeráci. Naším úkolem bylo přenášet lístečky z jedné strany cesty na druhou. Problém byl v tom, že na cestě nás chytali vedoucí jako četníci a když nás chytili, museli jsme se vracet pro nový papírek, protože nám ten původní zabavili. Cílem pak bylo takto pronést co nejvíc papírků. Po hře jsme se vrátili do tábora a kdo chtěl si mohl vlézt ještě před obědem na chvíli do bazénu.

Po obědě a poledním klidu jsme měli nástup na odpolední program. V oddíle jsme si zvolili jednoho zapisovače a zbytek oddílu pak hledal po lese padouchy. Tyto padouchy jsme si měli zapamatovat, jak vypadají, a pak podle knížky popsat jejich vzhled. Tímto způsobem jsme měli najít a popsat na 40 padouchů. Hra nebyla na čas, ale na správnost, takže bylo hodně důležité, aby byl popis co nejpřesnější. A protože nebyla na čas, protáhla se až do večeře.

Večerní program byl volnější, takže jsme buď odpočívali nebo jsme hráli různé hry po táboře. Ještě jsme si pak ale podle umístění v posledních hrách šli vybírat výbavu pro úžasňáky, pomocí které budeme porážet padouchy. Pak už ale nastal čas na večerku, takže jsme se postupně začali přesouvat do koupelny a do spacáků. Zítra totiž začíná druhá polovina týdne a na jeho konci finále, takže teď je třeba dát do soutěžení všechnu sílu.

21.7. - DEN SEDMÝ

HŘEBÍK A BOJOVKA

Do dnešního dne jsme se opět probudili za sluníčka, což znamenalo, že bude opět hezky a teplo. Po snídani jsme, dokud ještě nebylo takové vedro, pokračovali v turnajích přehazky a fotbalu, které jsme posledními zápasy dokončili. Před obědem jsme si ještě skočili do bazénů, abychom se trochu ochladili.

Po obědě jsme měli polední klid, který jsme trávili především odpočinkem ve stínu, protože začínalo být opravdu teplo. Po skončení jsme si ale sbalili pití do batůžků a vydali se na cestu do Železnice na zmrzlinu ke svačině. Tam na nás čekala paní cukrářka s domácí zmrzlinou a mohli jsme si dát jakou zmrzlinu jsme chtěli. Výborná byla jogurtová, ale třeba i citrónová a oblíbená byla i čokoládová. Po svačině jsme se seřadili po oddílech a dozvěděli jsme se program na odpoledne. Začali jsme hrát hru Hřebík, což je hra spočívající v tom, že každý oddíl dostane 3 hřebíky a ty musí u lidí vyměnit za 3 jiné předměty – něco dobrého pro svého vedoucího, něco růžového a něco ručně vyrobeného. Mohli jsme ale třeba získanou věc vyměňovat dál za nějakou lepší, dokud jsme nebyli spokojení. Následně jsme se vrátili zpět do tábora, kde proběhlo vyhodnocení oddílu, který přinesl nejlepší věci. Protože bylo ale horko, přesunuli jsme se opět do bazénů, kde jsme dováděli až do večeře.

Večer jsme měli převážně volný program, takže jsme buď hráli fotbal nebo přehazku, nebo badminton a pingpong. Ve skupince jsme hráli i Městečko Palermo. Rychle se ale smráklo, že vypadalo, že bude pršet, bouřka se nám ale nakonec vyhnula. Pak už ale byl čas na večerku. Co jsme se ale uložili do postelí, za necelou půlhodinku si pro nás přišli vedoucí a šli jsme na bojovku. Měli jsme se po jednom vydat do sklepení, na jejímž konci jsme měli podepsat listinu jako důkaz, že jsme prošli. Bylo to strašidelné, ale všichni jsme to bez problémů zvládli. Pak už jsme šli ale opravdu spát, abychom byli připravení na další den.

20.7. - DEN ŠESTÝ

VÝLET DO JIČÍNA

Dnešní den byl výletový. Po snídani a ranním nástupu jsme se totiž dozvěděli, že dnes půjdeme na výlet do Jičína. Takže jsme si sbalili batohy, vzali si pití a penízky, a postupně se seřadili na nástupu. Během několika dalších okamžiků jsme vyrazili na cestu. Z tábora jsme šli do Železnice, kterou jsme prošli, a pokračovali dál na vlakovou zastávku. Tam jsme chvilku počkali, než přijel vlak. Do něj jsme pak rychle naskákali, abychom nezdržovali, a už jsme byli na cestě. Jeli jsme ale jen kousek, pouhé 2 stanice. Vystupovali jsme na nádraží v Jičíně. Odtud jsme pak dál pokračovali skrz Valdickou bránu až na náměstí a do zámeckého parku. Ve stínu stromů jsme se uvelebili a chvilku počkali, než přijelo auto s gulášem. Dostali jsme každý misku, lžíci a chleba a dali jsme si oběd.

Až jsme byli všichni najedení, rozdělili jsme se do skupinek a dostali jsme rozchod na hodinu a půl. Ve skupinkách jsme byli rozdělení tak, aby šel vždy alespoň 1 větší s těmi menšími, abychom se neztratili. Po náměstí jsme navíc potkávali praktikanty a vedoucí, takže ztratit jsme se nemohli. Rozešli jsme se tedy do několika krámků nebo třeba pro zmrzlinu a až jsme si všichni nakoupili a navštívili všechna místa, kam jsme chtěli jít, vrátili jsme se do parku. Tam za chvilku dorazili i vedoucí a po spočítání oddílů jsme se vydali zpátky na vlak. Bylo horko, ale měli jsme dostatek času, takže nebylo kam spěchat. Na nádraží jsme čekali přibližně 10 minut, než přijel vlak. Shodou náhod jsme potkali tu stejnou paní průvodčí, se kterou jsme přijeli. Nastoupili jsme tedy a po pár minutách jízdy jsme vystupovali v Železnici, odkud nás čekala cesta zpátky do Železnice. Po příchodu do tábora jsme se převlékli do plavek a naskákali jsme do bazénů, abychom se v tom teplu trochu ochladili.

Po koupání a večeři jsme pokračovali dále v turnajích. Když už ale bylo šero, že nebylo vidět na míče, postupně jsme se začali přesouvat do spacáků, abychom si po výletu pořádně odpočali. Zítra nás čeká další den soutěží a her, takže musíme být opět plní energie.

19.7. - DEN PÁTÝ

AGLÁJA A ÚŽASŇÁCKÉ HRY

Po včerejším deštivém dni bylo dnešní probuzení o mnoho lepší. Od rána nám totiž svítilo sluníčko, takže i ranní rozcvička byla přívětivější. Po snídani jsme ihned začali dopolední hrou, která se odehrávala v lese. Po něm byly ve vyhrazeném prostranství rozmístěny kartičky se jmény různých pohádkových bytostí a naším úkolem bylo vždy nějakou kartičku najít, zapamatovat si jméno příšerky a doběhnout ke svému vedoucímu, kde jsme mu jméno nahlásili. On pak zkontroloval, jestli ho náhodou nepřinesl už někdo jiný a pokud ne, tak si jméno odškrtl ze seznamu. Takto jsme museli co nejrychleji najít všech 40 jmen a kdo je našel jako první, vyhrál. Některá ale byla schovaná, takže i když nějakému oddílu zbývalo poslední, nakonec se umístil až na nižší příčce, protože ho předhonil všímavější oddíl.

Po takovém běhání jsme o to více ale ocenili odpolední klid, který jsme si užívali po obědě. Po odpoledním nástupu jsme se dozvěděli další program. Zjistili jsme, že budou otestovány naše super úžasné schopnosti několika disciplínami, jejichž stanoviště se nacházela po celém táboře. Chodili jsme tedy po oddílech a u stanovišť se pokoušeli získat co nejvíce bodů nebo mít co nejrychlejší čas. Na jednom místě jsme třeba museli odhadovat určité množství kamení, písku, šišek nebo vody, jinde jsme museli v rouře přenášet vodu přes opičí dráhu anebo jsme hledali známé světové památky ve slepé mapě. Stanovišť bylo celkem 9, takže jsme jejich plněním strávili celé odpoledne až do večeře.

K večeři jsme měli lívance, což drtivá většina po takovém náročném dni uvítala s otevřenou náručí a pořádně jsme se nadlábli, abychom dobrali energii. Večer nás totiž ještě čekaly turnaje, ale po nich jsme už naklusali do sprch a po koupání byla už jen večerka. Tak jsme se odebrali do spacáků, abychom si odpočinuli, protože zítra nás čeká výlet do Jičína.

18.7. - DEN ČTVRTÝ

TURNAJE A KARNEVAL

Dnešní budíček byl posunutý o hodinu, protože ráno bylo deštivé, takže nemělo smysl dřív vstávat. Po snídani ale naštěstí přestalo, takže jsme mohli zahájit turnaje ve fotbale a v přehazce. Složili jsme si tedy z oddílu týmy pro oba sporty a pustili jsme se do toho. Kdo nehrál, tak alespoň fandil. Některé zápasy byly opravdu napínavé, obzvlášť ty, které byly vyrovnané a skončili remízou. Po takto nabitém dopoledni jsme ale brzy dostali hlad, takže jsme se těšili na oběd, který nás ve 12 hodin čekal.

Po obědě následoval odpolední klid, který jsme kvůli nepřízni počasí trávili převážně v chatičkách u kamarádů nebo natažení v postelích. A odpočinek nám opravdu přišel vhod, protože jsme odpoledne pokračovali v turnajích. Aby se pak nenudily oddíly, které zrovna nehrály, dostali jsme za úkol si vyrobit masky anebo kostýmy na večerní maškarní diskotéku. Pustili jsme se tedy do výroby a že někteří z nás byli opravdu kreativní.

Po večeři a večerním nástupu jsme se postupně přemístili do jídelny a oblékli si na sebe vyrobené masky. Odborná porota složená ze 4 nezávislých vedoucích nás pak hodnotila a prvních 7 nejlepších vyhrálo kupony do táborového krámku. Po vyhlášení soutěže už pak pokračovala diskotéka a po prodloužené večerce jsme se všichni přesunuli do chatiček. Zítra nás totiž čeká další den her a soutěží, tak abychom byli dobře odpočatí.

17.7. - DEN TŘETÍ

DĚDA VŠEVĚDA A ČÍSLA

Dnešní den se nám trochu zakabonil, protože od rána bylo zataženo. Po snídani jsme se přesunuli do spodní části tábora, abychom zahájili první hru do celotáborové etapy. Hra se jmenovala Děda vševěda, aneb co není v hlavě musí být v nohách. Seřadili jsme se po oddílech a po odstartování jsme běželi k vedoucím. Ti se nás zeptali na nějakou otázku, např. Jakou schopnost měl táta úžasňák, nebo Kolik oříšků měla Popelka. Pro ty větší byly ale připraveny otázky složitější. Pokud jsme věděli odpověď, mohli jsme běžet zpátky k oddílu a předat štafetu dalšímu. Jestli jsme ale odpověď nevěděli, museli jsme běžet k Dědovi Vševědovi. Jeho jsme se museli zeptat na tu stejnou otázku, kterou se nás ptali vedoucí a dostali jsme odpověď. S ní jsme se pak vraceli k vedoucím, zodpověděli otázku a až pak jsme se mohli vrátit. Občas se ale stávalo, že jsme Dědovi Vševědovi položili otázku jinak nebo trochu nepřesně, čímž jsme dostali i jinou odpověď a po zodpovězení u vedoucích jsme se museli vracet k Dědovi Vševědovi znovu. Pro některé to tedy nebylo tak snadné a docela jsme se naběhali.

K obědu jsme měli knedlo-vepřo-zelo, takže jsme se nadlábli a po obědě odpočívali během poledního klidu. Po něm se opět otevřel krámek. Pak už ale začala odpolední hra. Na vymezeném prostranství byla rozházená čísla od 1 do 28 pro každý oddíl. Naším cílem pak bylo postupně vybíhat, hledat kartičky s čísly a postupně je skládat popořadě. Důležitá byla v tomto případě strategie, kdy například ti větší hledali rovnou i následující číslo po tom svém, aby měl další běžec jednodušší hledání. Hru jsme hráli na 2 kola, abychom předešli náhodnému rozmístění čísel. Ten oddíl, který měl pak nejlepší součet umístění, vyhrál.

Po večeři jsme pak trénovali na turnaje ve fotbale a přehazce, vylepšovala se souhra týmu a přesnost umístění podání a každý se snažil, jak nejlíp mohl. Večer ale utekl rychle, a tak jsme se postupně přesunuli do sprch a po druhé večeři už následovala jenom večerka. Takže jsme se uložili do spacáků a usnuli plní očekávání, co nás čeká příští den.

16.7. - DEN DRUHÝ

ODDÍLOVÁ TRIČKA A KOUPÁNÍ

Druhý den na táboře. Některým se nám přes noc sice trochu stýskalo, ale to je během první noci normální. Vedoucí nám ale četli pohádky, takže se nám usínalo dobře.

Ráno jsme se probudili do slunného dne, který jsme zahájili rozcvičkou. Po ranní hygieně jsme se přesunuli do jídelny na snídani. Měli jsme švédské stoly – každý si mohl vzít třeba šunku, sýr nebo marmeládu a namazat si pečivo. Po snídani jsme měli nástup, kde jsme se dozvěděli, že budeme vyrábět táborová trička. Každý oddíl tedy vyfasoval fixy na textil a předlohy znaků Úžasňáků, které jsme si obkreslovali na bílá trička. Zezadu jsme si pak napsali ještě jméno v barvě oddílu. Tato trička si pak nosíme na každý večerní nástup a zároveň je to památka domů 😊.

Po obědě jsme měli polední klid, který jsme převážně trávili ve stínu chatiček. Po něm se otevřel krámek, kde jsme si mohli koupit něco sladkého. Potom už byl ale nástup, po kterém jsme se přesunuli k bazénu a šli jsme se koupat. Voda byla už ohřátá, takže ochlazení v takových horkých dnech přišlo vhod. Cachtali jsme se dokonce přes hodinu. Pak se nám už ale začaly dělat varhánky na prstech, takže jsme přesunuli na ručníky, abychom oschli a potom i převlékli.

Následně jsme měli ještě jeden nástup, kde jsme se dozvěděli ještě dodatečné informace o fungování tábora a také to, že se máme rozdělit do týmů na fotbal a na přehazku, protože začnou turnaje. Po večeři jsme tedy ještě chvíli trénovali, abychom byli přichystaní. Pak už jsme se ale přesouvali do koupelen a do spacáků, protože nás zítra čeká náročný den – začne se totiž hrát celotáborová hra, ve které je důležité umístění jednotlivých oddílů a budeme tedy sbírat první body do soutěže.

15.7. - DEN PRVNÍ

PŘÍJEZD

A je to tu. Prázdniny začaly a s nimi přišel i letní tábor. 14 dní plných sluníčka a přírody, protkaných s každodenní zábavou a hrami. To je to, co nás čeká.

Začalo to na nádraží. Po naložení kufrů jsme chvíli počkali na vlak a vyrazili na cestu. Jízda uplynula rychle, v Železnici jsme byli za necelé 2 hodiny. Odtud nás čekala ještě cesta do tábora, ale díky odvezeným kufrům se nám šlo docela lehce. Po slabé půlhodince jsme dorazili do cíle. V táboře jsme se rovnou rozdělili do skupinek po 4 a zabrali jsme si chatičky, které se nám líbily. Pak už jsme si šli pro zavazadla, těm menším pomohli starší, a začali jsme vybalovat.

Po chvíli se už vyhlásil první nástup, kde jsme se dozvěděli informace o táboře – kde jsou koupelny a záchodky, kdy je budíček a večerka a seznámili jsme se s vedoucími. Potom začalo rozřazování do oddílů. Postupně jsme byli vyzívání, abychom si vzali kartičku s kódem. Následně jsme si podle tabulky zjistili, na jaké stanoviště se máme vydat, což jsme vyčetli z přiložené mapky. Po chvíli hledání jsme našli 2 praktikanty, kteří na nás už čekali a sdělili nám barvu oddílu – červená, černá, modrá, zelená nebo žlutá. Pak jsme měli rozchod a volný program, takže jsme mohli prozkoumávat tábor, zaskákat si na trampolíně nebo si půjčit balon a hrát přehazku, případně jsme mohli sledovat i finále mistrovství světa ve fotbale.

Odpoledne ale uteklo rychle a už jsme byli svolaní na večeři. Protože je ale první den, měli jsme opět volný program, který si každý trávil, jak chtěl. Za chvíli se ale začalo smrákat, takže jsme se odebrali do koupelen a šli jsme spát, abychom byli plní energie na příští týden.