TÁBOR 2020 - FORTNITE: KAPITOLA 2

10.7. - DEN TŘINÁCTÝ

POKLAD A KRÁMEK

Uteklo to jako voda a je tu poslední den tábora. Po snídani jsme se seřadili na nástupu a dozvěděli jsme se, že půjdeme pro poklad. V obálce jsme dostali 2 šifry. Jedna byla morseovka, ve které stálo, že se máme vydat po příjezdové cestě k táboru, kde už čekal jeden vedoucí. Po doběhnutí k němu jsme získali pomůcku k vyluštění druhé šifry. Byl to takový otočný kotouč s několika otvory, které vždy spojovaly jeden symbol a jedno písmeno. V šifře byla pak řada symbolů a pomocí kotouče jsme zjišťovali, co znamenají. Vyluštili jsme tak několik vět, ze kterých jsme zjistili, že máme doběhnout na louku ve Slunečné zátoce a až najdeme poklad, máme ho zvednout nad hlavu a zvolat sláva. Až potom se nám započítá pořadí a dostaneme ještě několik bodů, které by mohly zamíchat s finálním pořadím. Luštění nám dalo docela zabrat, takže první oddíly přibíhaly na louku přibližně hodinu po získání obálky. Na louce byly poklady schované na několika místech, ale všechny poklady byly stejné, takže bylo úplně jedno, který poklad jaký oddíl najde. Jakmile jsme poklad našli, svolali jsme celý oddíl, zvedli poklad nad hlavu a zakřičeli „sláva“. Po získání pokladu jsme se přesunuli do tábora a začali si rozdělovat obsah pokladu. Pak už jsme šli ale na oběd a po něm jsme odpočívali o poledním klidu.

Během odpoledne praktikanti připravovali závěrečný krámek. V něm si můžeme za táborové body, které jsme získávali za jednotlivé etapy, různé hry, hračky, plyšáky a dárkové předměty. Celkový počet bodů byl pak převeden na táborové peníze a každý dostal kartičku jako kreditní kartu. Ještě před zahájením krámku byly ale na posledním nástupu vyhlášeny výsledky celotáborové hry. Na šestém místě se umístil oddíl oranžových. Na společném 5.-4. místě skončili modří a zelení. Na třetím místě byli černí. Druzí byli o pouhý 1 bod červení a letošní tábor 2020 vyhrál oddíl žlutých. Všichni jsme žlutým pogratulovali potleskem a pak jsme se rozdělili do několika skupin a začalo nakupování v krámku. Každý si tak koupil, co chtěl a co se mu líbilo, a samozřejmě se nesmí zapomenout na dárečky pro rodiče. Po skončení krámku pak ještě proběhla dražba, ve které jsme si za poslední body kupovali různé balíčky s překvapením. Pak jsme se přesunuli na večeři, po ní jsme naběhli do sprch a potom začala závěrečná diskotéka s loučením s táborem 2020. A já se tímto posledním zápisem loučím také, protože zítra si už dopoledne pro děti budou jezdit rodiče a děti si ještě budou balit poslední věci, spacáky, a tak už další program nebude. Mějte se krásně, děkuji, že jste si zápisky četli a příští rok na viděnou.

9.7. - DEN DVANÁCTÝ

ŠIFRA MISTRA FORTNIDA

Tábor se pomalu chýlí ke konci, a proto je dnes poslední den, kdy bylo možné získat nějaké body do celotáborové hry. Po snídani jsme se tedy sešli na nástupu a dozvěděli jsme se pravidla hry Šifra mistra Fortnida. Hra spočívala v tom, že jsme dostali na papíře šifru, kterou jsme měli vyluštit a v ní jsme se dozvěděli místo, kde se nachází další. Takto jsme postupovali z jednoho místo na druhé, až jsme dorazili do finální lokace. Kdo pak v této lokaci vyluštil poslední luštěnku jako první, vyhrál. Některé šifry nám daly pěkně zabrat, ale nakonec jsme to všechno zvládli.

Odpoledne jsme si pěkně odpočinuli během poledního klidu a po něm jsme dohrávali zbývajících pár turnajů v přehazce a fotbale. To nám vystačilo až do večeře, po které jsme měli chvíli volno, než se připravil táborák. U něj se opět hrálo na kytaru a kdo chtěl, tak zpíval. Také jsme si mohli opéct buřty nebo chleba jako topinku a kdo nechtěl nic, tak si jen povídal u ohně s kamarády. Čas ale utíká jako voda a pomalu se začalo smrákat. A kdo byl trochu pozorný, tak tušil, že se něco chystá.

Okolo tábora se začala objevovat světélka v lucernách. Z tábora také zmizeli všichni praktikanti. Najednou, když jsme se už měli začít chystat na večerku, byl svolán nástup. Sešli jsme se na hřišti a tam nám bylo oznámeno, ať se spočítáme a přesuneme se do blízkého lesíka. Po skupinkách jsme potom byli vypouštěni na trasu označenou svíčkami. Po cestě na nás už čekali zmizelí praktikanti, kteří byli oblečení do převleků se strašidelnými maskami. Na konci stezky odvahy na nás čekal pergamen, na který jsme se měli podepsat a pak už jsme jen dostali svítící lízátko za statečnost a šli si lehnout. Uzavřeli jsme tím tak poslední kapitolu celotáborové hry a zítra nás čeká už jen cesta za pokladem, vyhodnocení finálního pořadí a krámek, kde si budeme moci koupit různé hry a hračky. Tak dobrou noc.

8.7. - DEN JEDENÁCTÝ

ULOV VLAJKU A TICHÁ POŠTA

Dnešní den byl poněkud deštivý. Po ránu bylo docela chladno, ale během dopoledne se začalo trochu oteplovat, a tak jsme se přesunuli na louku na dopolední hru. Na louce jsme se rozprostřeli do oddílů. Každý oddíl pak dostal klacek jako vlajku a byla mu vytyčená kruhová oblast, kterou bylo třeba bránit. Po odstartování hry jsme si pak měli vlajky navzájem krást. To ale nebylo tak jednoduché, protože každá oddíl si svou vlajku pečlivě chránil. Někdy se ale povedlo přeci jenom obranu prolomit a vlajku dostat na své území a tím vyřadit obraný oddíl ze hry. Hru jsme hráli na několik kol a v každém se počítalo pořadí, které se nakonec sečetlo a z toho se udělaly výsledky.

Bohužel po svačině se už počasí začalo kazit, takže jsme pak přes celý poledňák byli zalezlí, protože dost vydatně začalo pršet. Odpoledne jsme se pak sešli v jídelně, kde jsme dostali na vyluštění křížovku a pak jsme si zahráli tichou poštu. Vybrali jsme z každého týmu 3 zástupce, kteří se rozmístili na 3 stanoviště. Na prvním stanovišti zástupcům pošeptali vedoucí větu, se kterou jsme pak šli na druhé stanoviště, kde jsme větu zašeptali dál a ti zas šli na třetí stanoviště, odkud pokračovali zpátky ke stolu oddílu, kde už čekal zapisovač, který zapsal, co slyšel. Někdy se tak stalo, že zapisovač zapsal úplnou zkomoleninu, protože se věta po cestě popletla nebo bylo špatně rozumět. Po skončení jsme si rovnou dali večeři a pak jsme šli hrát další turnaje, protože už přestalo pršet, a ještě jich několik zbývá. Potom už ale nezbývalo nic jiného, než se zachumlat do spacáků a šli jsme odpočívat na další den.

7.7. - DEN DESÁTÝ

POMATENÝ NAVIGÁTOR A ZTRACENÉ SYMBOLY

Po delší době byl dnes chladnější den. Na druhou stranu alespoň během her nebylo takové vedro, takže to vlastně bylo příjemné. Po snídani jsme se přesunuli pod tábor do lesa, kde jsme si z oddílu vytvořili 4 dvojice. V každé dvojici byl pak vždy jeden, který měl zavázané oči. Potom jsme se rozmístili na stanoviště jako u štafety. Po odstartování pak ten, který viděl, navigoval toho slepého a měl ho dovést na další stanoviště. Tam předal další dvojici štafetu a ta pak vyrazila na další úsek. Takto se postupovalo až k poslednímu stanovišti, kde měly dvojice za úkol najít ve vymezeném úseku zlatý žeton. Když byl žeton nalezen, vyrazilo se opačným směrem a kdo pak donesl žeton do výchozího místa jako první, vyhrál. Protože jsme se hrou skončili dřív, než se předpokládalo, pokračovali jsme pak ještě s táborovou olympiádou. Zbývala poslední disciplína, takže jsme si ještě dali svačinu a dali jsme se do toho. Vybrali jsme si 6 členů a pomáhali nám i naši 2 praktikanti. Dostali jsme 8 trubek, rozříznutých podélně, a 1 ping-pongový míček. Naším úkolem pak bylo dostat míček z jednoho místa do druhého pomocí trubek, které vytvořily kanálek, když se daly vedle sebe. Museli jsme se pak ale střídat, aby trubky navazovaly, a aby se míček mohl posunovat. Občas se ale stalo, že míček spadl, a tak jsme se museli vracet na záchytný bod. Nakonec se ale všem povedlo míček dokutálet do cíle, někomu ale rychleji než ostatní.

K obědu jsme si dali výborné lívance a po odpočinku během poledního klidu jsme se sešli ve spodní části tábora. Následně nám byla vysvětlena pravidla další hry. Měli jsme po jednom běhat k místu, kde byly do mřížky nakreslené jednoduché obrázky. Jeden jsme si měli co nejlépe zapamatovat a běžet k zakreslovači, kterému jsme co nejpřesněji popsali, co jsme si zapamatovali. Hodnotila se pak přesnost nákresu a rychlost dokončení. Obrázky hodnotila nezávislá porota a výsledky byly těsné. Často se dokonce stávalo, že obrázky byly ve špatných políčkách, takže je bylo nutné překreslit, a někdy se také úplně nepovedlo přesně obrázek překreslit, za co se pak ubíraly body.

Po večeři jsme pak ještě dohrávali některé turnaje, které se už pomalu chýlí do finále. Potom jsme se šli po dlouhém dni osprchovat, dali si druhou večeři a pak jsme se přesunuli do postele, abychom se prospali na další den.

6.7. - DEN DEVÁTÝ

OSLAVA 20 LET TÁBORA

Po prodlouženém budíčku jsme se probudili do slunečného dne. Po snídani jsme se tak rovnou pustili do dopolední hry. Utkali jsme se v několika disciplínách s ostatními oddíly. Nejdřív jsme se seřadili za sebe a zepředu jsme si spodem mezi nohami podávali míč. Když doputoval k poslednímu, ten vyběhl a běžel na začátek řady a začal opět s podáváním míče. Takto jsme se tedy postupně posunovali až na konec hřiště a kdo první překročil čáru, tak vyhrál. Další hra spočívala v tom, že nám vedoucí svázali boty tkaničkami k sobě a potom svázali i prvního a posledního, takže vznikl kruh. Potom jsme se seřadili na startovní čáru a museli jsme se co nejrychleji dostat do cíle. Bylo tedy na nás se rozhodnout, jestli zkusíme nejprve boty rozvázat a pak rychle přeběhnout, nebo se pomaličku posunovat. Nakonec se ukázalo, že rozvazování bot je bude na déle, takže jsme zvolili druhou metodu. Po doběhnutí jsme pak na čas začali boty rozvazovat. Některé tkaničky se ale během utáhly tak, že bylo opravdu náročné je rozvázat. I tak jsme to ale zvládli a mohli jsme se přesunout k další disciplíně. Tou bylo se postavit vedle sebe a po jednom si postupně provlékat provázek. Nejprve si první provlékne provázek rukávem a vytáhne ho nohavicí. Pak druhý si provázek navlékne nohavicí a vytáhne rukávem a třetí opět rukávem dovnitř a nohavicí ven a tak dále. Kdo pak měl správně protažený provázek jako první, tak vyhrál. Během této hry ale začalo pršet, takže jsme další hru hrát nemohli, a navíc byl čas oběda, tak jsme se přesunuli do jídelny.

Během poledního klidu jsme si pěkně odpočinuli a také přestalo pršet, tak jsme se mohli pustit do odpoledního programu, který byl věru jedinečný. Letos je to totiž přesně 20 let, co se náš tábor pořádá, takže jsme si udělali malou oslavu, nalévali se drinky, krájel se dort a foukaly se bubliny z bublifuku. Po dojedení dortu a občerstvení jsme si zahráli ještě pár turnajů, než jsme měli večeři.

S večerním nástupem jsme ještě poklidili tábor od poházených odpadků a pak jsme se přesunuli do jídelny na druhou diskotéku tábora. Potom jsme se už ale postupně začali trousit do postelí, protože zítra nás čeká druhá část olympiády a tím pádem i další body do celotáborovky.

5.7. - DEN OSMÝ

LODIČKY

Druhá polovina začala a jak jinak lépe ji začít než výletem. Sbalili jsme si do batůžku pití a svačinu a seřadili se u vstupní brány do tábora. Po spočítání všech oddílů jsme se vydali na cestu k blízkému kamenolomu. Cesta ubíhala docela rychle, šlo se pěkně občas lesem, občas přes louku, až jsme došli na místo. Tam jsme si dali svačinu a vedoucí nám přivezli z města zmrzlinu a pomalu jsme se vydali na cestu zpátky, protože se začala blížit doba oběda. Po obědě jsme si pořádně odpočinuli během poledního klidu.

Odpoledne pak vedoucí vytáhli kánoe na řeku, takže jsme si navlékli záchranné vesty a po jednom nebo po dvou jsme se pak projížděli po řece, směrem k Slunečné zátoce. Tam jsme se otočili, jeli zase zpět a u mola jsme se vystřídali. U vody bylo příjemně a na lodičce chtěl vozit každý, takže než jsme se všichni vystřídali, byl už zase čas na večeři. Tentokrát jsme měli hamburgery, takže si každý mohl říct, co do něj chce dát. Tuhle večeři nikdo nevracel, po hamburgerech se jen zaprášilo.

Během večerního programu jsme pokračovali v turnajích, protože nás čeká ještě několik zápasů, tak aby se to všechno stihlo. Před večerkou jsme se ještě šli osprchovat, protože dneska bylo horko a byli jsme celí upocení. A protože nás zítra čeká velký narozeninový den, šli jsme spát, abychom byly na příští den odpočatí.

4.7. - DEN SEDMÝ

DĚDA VŠEVĚDA A VETŘELCI

Čas utíká jako voda a jsme v polovině tábora. Po probuzení a snídani jsme si přečetli program na dnešní den a zjistili jsme, že dopoledne budeme hrát hru Děda Vševěda. Seřadili jsme se v zadní části tábora a pak jsme po jednom vybíhali k vedoucím, kteří se nás zeptali na nějakou otázku. Ti menší dostali lehčí otázku, jako třeba v jaké pohádce sežral vlk Karkulku, nebo jak se jmenuje mládě krávy. Naopak ti starší dostávali otázky složitější, například kolik je tucet tuctů nebo jak dlouho je březí plejtvák. Pokud jsme neznali odpověď, nebo byla špatná, museli jsme se vydat za Dědou Vševědou, kterého jsme se na stejnou otázku zeptali a on nám řekl odpověď. Někdy ovšem nastal problém, protože se nám otázku nepovedlo si zapamatovat a v tom případě jsme bohužel dostali i špatnou odpověď na otázku původní a museli jsme pak za dědou běžet znovu. Zodpovězení všech 40 otázek nám zabralo celé dopoledne a pak jsme šli na oběd.

Po poledním programu jsme na nástupu dozvěděli pravidla pro odpolední hru Vetřelci. Po lese byly rozmístěny obrázky různých postav a každá vypadala trochu jinak. My jsme pak vždy přiběhli k nějakému obrázku a snažili se zapamatovat, jak postava vypadá. Potom jsme běželi ke svému praktikantovi, který u sebe měl knížečku, kde byl seznam všech prvků ze všech postav. My jsme pak museli vybírat ty, které měla naše postava a diktovali jsme praktikantovi číslo daného prvku. Soutěžilo se na čas a na správnost přiřazení postav, takže některé týmy sice byly nejrychlejší, ale zase měli hodně chyb, naopak jiné týmy si dali na čas, ale potom měli více bodů za správná přiřazení. Protože nám pak odpoledne zbylo ještě trochu volného času, pokračovali jsme v turnajích v přehazce a fotbale.

K večeři jsme měli překavpení šéfkuchaře – krupicovou kaši s grankem a máslem, což bylo příjemné zpestření. Večer jsme pak zašli do Zahrady ticha hledat zlaté mince pro zvýšení osobních bodů, a to rovnou dvakrát, protože jsme včera nebyli. Kdo v zahradě zrovna nebyl, tak měl chvíli osobní volno. Někdo tedy čas využil třeba k napsání pohledu nebo si hrál ping-pong. Pak už ale opět nastal čas na večerku, a tak jsme si vyčistili zuby a šli spát, protože nás čeká druhá polovina tábora a musíme se ještě hodně snažit, abychom získali pro svůj oddíl co nejvíce bodů.

3.7. - DEN ŠESTÝ

PAŠERÁCI A TURNAJE

Do dnešního dne jsme se probudili s očekáváním, co se bude dít. A po ranním nástupu jsme se to hned dozvěděli. Přesunuli jsme se do blízkého lesa, kde se na cestě rozprostřeli praktikanti s vedoucími a my jsme mezi nimi měli probíhat s životy v podobě papírků. Pokud nás někdo chytil, museli jsme mu život odevzdat a vrátit se do místa, kde jsme si vzali nový. A když jsme byli šikovní a nikdo nás nepolapil, proběhli jsme k vedoucímu, kam jsme hodili život do kšiltovky oddílové barvy. Hráli jsme do doby, než došly všechny životy, a pak se počítalo, který oddíl přenesl životů přenesl.

Po odpočinku během poledního klidu jsme si dali svačinu a přesunuli se na hřiště, kde jsme začali po trénování hrát turnaje. Utkali se tak první oddíly v přehazce a fotbale a kdo zrovna nehrál, tak alespoň fandil. Některé zápasy byly dost vyrovnané a šlo o poslední body nebo minuty, které pak rozhodovaly.

Večer se pak otevřel krámek, kde jsme si koupili, na co jsme měli chuť a pak jsme se sešli na večerním nástupu. Tam nám bylo představen nový prvek – kolo štěstí, ale v našem případě spíše neštěstí. Jako každý rok během tábora ztrácíme různé věci – oblečení, mýdla ze sprch, boty, kšiltovky. Každý rok se pak na večerním nástupu vyhlašovaly ztráty a nálezy a majitelé ztracených věcí pak okolo tábora běhali kolečko. Letos jsme ale svým štěstím strůjci. Pokud nalezená věc patří nám, zatočíme si na kole štěstí, kde nám padne nějaký úkol. Například udělat 10 dřepů, zazpívat písničku nebo zatancovat Fortnite taneček. Jedno pole je také nazvané Double a v tomto případě točíme znovu, jenže úkol je pak dvojnásobný, a jedno je nazvané Volno a v tomto případě nám úkol odpadá a nemusíme dělat nic. Každý, kdo tedy něco ztratil si pak vytočil svůj úkol, a po posledním točení jsme si šli vzít ručníky a mýdla a šli jsme se koupat. Pak už ale nadešel čas večerky, takže jsme se zachumlali do spacáků a odebrali jsme se k zaslouženému spánku.

2.7. - DEN PÁTÝ

ÚPRK PŘED BOUŘÍ A PEXESO

Pátý den na táboře nám začal opět sluníčkem. K snídani jsme měli koblihy a po jídle jsme se seřadili u po oddílech na nástupu, kde nám bylo vysvětleno, že se okolo nás stahují mračna elektrické bouře a že jediný způsob, jak bouři uniknout, je běžet na okraj zóny pro potřebné věci. Každý předmět byl ale umístěný na jiné vzdálenosti, takže bylo třeba si dopředu dobře rozmyslet, kdo kam poběží, abychom byli jako první zpět se všemi potřebami. Jak pak naši průzkumníci zjistili, předmětů bylo celkem 12, takže někteří museli běžet víckrát, ale díky dobré strategii to pěkně vyšlo. Když doběhl poslední oddíl, měli jsme chvíli volno před svačinou, po které jsme ještě trénovali na turnaje.

Po obědě jsme se těšili na polední klid, který jsme si díky dopolední hře náležitě užili. Odpoledne bohužel ale začalo pršet, a tak jsme byli nuceni hrát odpolední etapu po střechou. Naším úkolem bylo po jednom běhat ke stolu s pexesem, kde byly postavičky z Fortnite a museli jsme nacházet správné dvojice. Jak jsme ale rychle zjistili, nebylo to vůbec jednoduché, protože když hraje jedno pexeso společně 13 lidí, musí fungovat jako jeden a komunikace tak někdy vázla. Finále ovšem bylo velmi dramatické, kdy se poslední 2 oddíly předháněly, kdo najde poslední 2 dvojice. Nakonec ale jeden oddíl dvojici odhalil, a tak byl nalezen i poražený.

Protože bylo ale večer chladno, rozhodli jsme se zůstat v teple, proto praktikanti přinesli do jídelny repráky, barevná světla a dali stoly na kraje, abychom měli prostor pro taneční parket. Pak už jsme se za zvuků hudby pustili do tancování a protancovali jsme celý večer.

1.7. - DEN ČTVRTÝ

JAZYKOLAMY A TÁBORÁK

Dnešní den se opět vyvedl. Hned od rána nám svítilo sluníčko a bylo teplo, takže se i příjemněji vstávalo. Po rozcvičce a snídani jsme se pustili do dopolední hry. Každý v oddíle dostal nějaký obrázek, který si připnul na záda a po odstartování jsme měli získat obrázek od ostatních. Pokud jsme obrázek odhalili, sdělili jsme majiteli, co za obrázek má a on nám pak sdělil číslo. S těmito informacemi jsme potom běželi za svým praktikantem, který měl seznam všech obrázků, a pokud tam nalezený obrázek s číslem chyběl, políčko odškrtl. Kdo pak našel a získal všechny obrázky, vyhrál. Zajímává pak byla strategie některých oddílů, kteří si třeba sedli zády ke stromu nebo se semkli, aby nikdo na jejich záda neviděl. Nebylo jim to ale nic platné, protože obrázky pak nakonec našli všechny oddíly.

Po takto náročné hře přišel oběd a polední klid vhod. Volný čas jsme trávili většinou odpočinkem ve stínů pokojů, stanů nebo stromů. Po dostatečném odpočinku nám byla představena odpolední hra. Do tábora se nám totiž dostali vetřelci (v podobě vedoucích a praktikantů) a jediný způsob, jak je vystrnadil, bylo jim říci správný jazykolam a jejich jméno. Bohužel jsme dopředu nevěděli, který jazykolam komu patří, a tak jsme museli nejprve všechny vetřelce oběhnout, abychom se trefili. Nejvíce nám pak dal zabrat jazykolam „Na otorinolaryngologii ordinuje otorinolaryngolog.“

Jako večerní program jsme se přesunuli k táboráku, kde jsme si mohli opéct buřta nebo topinku a zazpívat s kytarou nějaké písničky. Pak ale přišla nečekaná bouřka, a tak jsme byli nuceni táborák ukončit a přesunout se po hygieně do postelí a zachumlali jsme se do spacáků, protože zítra nás zase čeká nový den plný her a dobrodružství.

30.6. - DEN TŘETÍ

ABECEDA A ZAHRADA TICHA

Třetí den byl konečně plný sluníčka. Ráno jsme po snídani začali další hru do celotáborovky s názvem Abeceda. Naším úkolem bylo rozdělit se v oddílech na 2 skupinky a v každé jsme si rozdělili 6 čísel. Následně pak vedoucí vybírali náhodně barevnou hrací kostku, kterou házeli a volili tak číslo, a dál pak zvolali, které se má hledat písmenko. Potom každý ze skupinky se svým číslem vyběhl podle toho, jaké číslo padlo a utíkal na hřiště, kde byly náhodně rozmístěná písmenka. Tam jsme museli v časovém termínu najít správné písmeno a běželi jsme zpátky. Takto jsme postupně sbírali písmenka po jednom, až jsme jich měli velkou zásobu. Po skončení jsme se s oddílem někam schovali, aby on nás ostatní nemohli opisovat, a z nalezených písmen jsme vymýšleli co nejvíce slov, která nás napadla. Čím delší slovo, tím více bodů. Po sepsání všeho, co jsme vymysleli, jsme se přesunuli na oběd.

Po poledním klidu se otevřel krámek. V krámku si můžeme koupit nějaké ty sladkosti a dobrůtky, takže jsme si nakoupili, co jsme chtěli. Odpoledne jsme se pak sešli s našimi praktikanty a dávali jsme dohromady týmy na přehazku a fotbal. Následně jsme začali trénovat na turnaje. Zkoušeli jsme různé sestavy a taktiky, takže jsme si vyzkoušeli, jak se nám bude hrát.

Jako večerní program jsme si zahráli první Zahradu ticha. První, protože se tato hra bude hrát ještě několikrát, jelikož Zahrada se hraje pro získávání osobních bodů sbíráním zlatých mincí. Podle toho, jak jsme se v denní etapě umístili, budeme do Zahrady chodit – kdo se umístil poslední, půjde do zahrady první, protože bude moci získat nejméně bodů, a kdo skončil jako první, půjde poslední, jelikož bude mít výhodu, že najde nějaké nenalezené mince od předchozích oddílů. Postupně jsme se tedy v Zahradě vystřídali a nasbírali jsme si nějaké body navíc. Pak jsme pokračovali v tréninkách na turnaje a po druhé večeři jsme se opět postupně začali připravovat na večerku, abychom byli odpočatí na další den.

29.6. - DEN DRUHÝ

POKŘIKY A PÍSNIČKY

Druhý den jsme zahájili odloženým budíčkem, protože jsme se probudili do deštivého dne. Po osobní hygieně a snídani jsme se sešli v jídelně, kde jsme se pustili do vytváření pokřiků. To nám zabralo většinu dopoledne, protože pokřik musí být úderný a originální. Za chvíli byl tak čas na oběd, po kterém následoval polední klid. Mohli jsme se tedy navštěvovat u kamarádů na pokojích a hrát různé deskové hry, nebo jsme si sami četli nebo jen odpočívali.

Po skončení klidu začal odpolední program, ale protože stále pršelo, program probíhal opět v jídelně. Hráli jsme hru písničky – vedoucí nám pouštěli různé písničky a my museli hádat, kdo je interpretem, jak se písnička jmenuje a případně, v jakém filmu, seriálu nebo reklamě se písnička nachází. Každá správná odpověď znamenala bod, takže jsme se všichni soustředili, abychom měli bodů co nejvíce. Začal totiž boj o celotáborovou hru, na jejímž konci nás čeká poklad a čím lepší umístění, tím je poklad větší.

Po přehrání poslední písničky se pomalu chýlil čas k večeři, a protože během ní přestalo konečně pršet a vysvitlo sluníčko, mohli jsme opět prohánět míče na hřištích nebo si hrát venku. Pak už se ale začalo smrákat, což znamenalo jen jediné – vysprchovat se a postupně se začít připravovat na večerku. Doufejme, že příští den už tak deštivý nebude a budeme konečně moci hrát i venku.

28.6. - DEN PRVNÍ

PŘÍJEZD

Rok se s rokem sešel, jsou tu zase prázdniny a sezóna letních táborů. Letošní tábor se pořádá nedaleko Ledče nad Sázavou, v malebné zátoce Slunečná. Kvůli neobvyklému prvnímu turnusu letos prázdniny začaly už v červnu, a proto jsme na tábor vyrazili už v neděli, 28.6. Bohužel je letošní rok poznamenaný černým flíčkem v podobně virové pandemie Covid-19, takže nás na tábor odvezli naši rodičové. Mezi 4 a 6 hodinou odpolední jsme se tedy postupně začali sjíždět v táboře, kde jsme byli předáni do rukou vedoucích a tábor pro nás začal.

Hned na začátek jsme měli úvodní nástup, kde jsme se dozvěděli nejdůležitější informace – kde jsou záchody, kde jsou sprchy, kam máme jít, když nám bude špatně a kam budeme chodit na jídlo. Pak jsme se postupně začali přesouvat do pokojů a začalo stěhování. Každý si našel nějaké kamarády nebo kamarádky, se kterými jsme chtěli bydlet, vytvořili jsme skupinky a mohli jsme začít vybalovat a povlékat postele.

Za chvíli už jsme ale byli svoláváni na večeři, po které jsme měli další nástup a po něm jsme se začali rozdělovat do oddílů. Na hřišti měl každý papírek se jménem, který si musel najít a z druhé strany byl název země, do které budeme patřit. Pak už jen někde v táboře stačilo najít tu správnou vlajku a přiřadit se ke svému oddílu. Oddílu je dohromady 6 – Zelení, Modří, Červení, Černí, Žlutí a Oranžoví. Zelení jsou pak …, Modří jsou Francie, Červení Itálie, Černí Portugalsko, Žlutí Španělsko a Oranžoví Nizozemí.

Po rozřazení jsme se sešli s našimi praktikanty a oddílovým vedoucím a měli jsme čas na seznámení. Pak jsme měli chvíli osobní volno, který každý trávil, jak chtěl. Někdo se pustil do objevování areálu, jiný se pustil do fotbalu nebo ping-pongu. Čas ale utíká rychle, a tak byl čas na večerku. Po večerní hygieně jsme se tedy přesunuli do postelí a čekala nás první noc letních prázdnin.